Kulttuuri on lasten oikeus

Kulttuuri on lasten oikeus

Kun puhutaan lasten harrastuksista, usein ensimmäisenä käsitellään urheilua. Kuitenkin erilaiset taide- ja kulttuuriharrastukset ovat vähintään yhtä tärkeitä lapsen kasvussa ja kehityksessä sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa alan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto nostaa omassa kuntavaaliohjelmassaan esiin monia tärkeitä asioita, joista moni on jo Espoossakin kohtuullisen hyvällä mallilla, mutta paljon on vielä tehtävääkin. Espoosta liittoon kuuluu Järvenperässä toimiva Lasten kulttuurikeskus Aurora

Lastenkulttuurin pääviesti on yksinkertainen: kunnan on mahdollistettava lapsille ja nuorille oikeus kulttuuriin ja taiteeseen.

Nostan alla pari itselleni merkityksellisintä asiaa liiton ohjelmasta:

Kulttuuri ja taiteet on lapsen oikeus

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu lapsen oikeus osallistua kulttuurielämään ja taiteisiin. Lapsilla on oikeus laadukkaaseen ja taiteellisesti korkeatasoiseen lastenkulttuuriin – taiteilijan tekemään taiteeseen sekä taidetoimintaan, jota ohjaa ammattilainen. Ammattimaista kulttuuria lapsille tarjoavat esimerkiksi lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetus, museot, teatterit, orkesterit, kirjastot ja kiertävät esitykset.

Annetaan lasten itsensä päättää mitä he haluavat

Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heitä pitäisi kuunnella kaikessa päätöksenteossa. Koulua, varhaiskasvatusta, harrastustoimintaa ja nuorisotoimintaa koskevat päätökset, esimerkiksi leikkaukset, heijastuvat suoraan lapsuuteen ja nuoruuteen. Myös ympäristön suunnittelussa tulisi huomioida lasten ja nuorten näkökulma aiempaa enemmän. Aikuisten aikuisille rakentama ympäristö näyttää aivan erilaiselta lasten ja nuorten silmin.

Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen

Taideharrastukset kehittävät empatiaa, vuorovaikutustaitoja, älyä, itsetuntoa, hahmottamis- ja oppimiskykyä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava asuinpaikasta, omista kiinnostuksen kohteista tai vanhempien tulotasosta riippumatta mahdollisuus harrastaa taidetta ja kulttuuria. Yhdenvertaiset mahdollisuudet on taattava myös erityistä tukea tarvitseville.

Kaikki edellä mainitut asiat tulisi kaikissa kunnissa kiteyttää kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka tutustuttaa lapset ja nuoret oman lähialueen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Espoossa KULPS – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma, joka tarjoaa maksuttomia kulttuuri- ja liikuntakäyntejä esiopetuksen ja perusopetuksen piirissä oleville oppilaille, osana opetussuunnitelman mukaista opetusta. Kaupungin erilaisia kulttuurikasvatustapahtumia löytyy täältä >>

Miten ajatuksia Lastenkulttuurin kuntavaaliohjelma herättää sinussa? Jätä kommentti alle tai liity keskusteluun Facebookissa >>

Miten edistyksellinen kunta voi tukea lasten- ja nuorten kulttuuriharrastuksia?

  • Kunta turvaa lastenkulttuurille riittävän rahoituksen budjetissaan ja varmistaa taide- ja kulttuuritoimijoiden resurssit
  • Lastenkulttuuri kirjataan sekä kunnan kulttuuristrategiaan että hyvinvointisuunnitelmaan
  • Laadukkaan lastenkulttuurin järjestäminen kirjataan myös kunnan vapaa-aikapalvelujen tavoitteeksi
  • Kunta ei peri lapsilta ja nuorilta pääsymaksuja kulttuuripalveluista
  • Kunta edistää laadukasta taide- ja kulttuuritarjontaa jakamalla avustuksia ja tarjoamalla kohtuuhintaisia toimitiloja

Artikkelikuva: Mika Suutari

Vastaa