Vaalikoneet ja nostot

Vaalikoneet ja nostot

Tältä sivulta löydät linkit tärkeimpiin vaalikoneisiin sekä kolme nostoa jokaisesta koneesta.


Vastaukseni Länsiväylän vaalikoneessa >>

Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen – Eri mieltä

Minun visiossani Espoo on vuonna 2030 Suomen suosituin kunta – meillä on suurin vetovoima yrityksille, laajin työperäinen kaupunkiinmuutto sekä paras asukastyytyväisyys suuria kaupunkeja vertaillessa. Yksi vision mahdollistajista on se, että kuntaveroa lasketaan, ei nosteta. Kaupungin palvelut varmistetaan kokonaisverokertymää kasvattamalla (enemmän yrityksiä ja enemmän työtä tekeviä asukkaita), ei suinkaan verokiilaa kasvattamalla. Korkea verotus hidastaa talouskasvua, vähentää investointeja ja heikentää ulkomaisten ammattilaisten halukkuutta tulla Espooseen töihin.

Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi – Täysin samaa mieltä

Yritysten tuottamilla palveluilla on jo tähän mennessä pystytty Espoossa säästämään miljoonia ja taas miljoonia meidän veronmaksajien yhteisiä rahoja – ja samalla parantamaan palvelujen laatua. Erityisesti pitäisi suosia pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvelujen tuottajina, koska silloin läpinäkyvyys on parempaa ja yrityksen omistajatkin ovat itse usein tuottamassa palvelua. Kaupungin tulisi vieläkin enemmän siirtyä vain palvelujen tilaajaksi, rahoittajaksi ja valvojaksi.

Ruuhkamaksut tulee ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla – Täysin eri mieltä

Ihmisen täytyy saada valita omaan elämäänsä parhaiten sopiva kulkumuoto. Jos töihin tai kouluun on järkevintä ajaa autolla, siitä ei kuulu nykyistä enempää rangaista. Ruuhkia pystytään vähentämään etätyötä ja muita työelämän joustoja lisäämällä sekä julkisen liikenteen toimivuutta parantamalla ja liityntäpysäköintiä lisäämällä. Espoo houkuttelee tulevaisuudessa entistäkin enemmän yrityksiä, jolloin tarve Helsinkiin menemiselle vähenee.


Vastaukseni Helsingin Sanomien vaalikoneessa >>

Espoo keskittyy kaavoituksessa jo liikaakin kerrostaloihin ja tiiviiseen rakentamiseen – Täysin samaa mieltä

Vuonna 2020 pääkaupunkiseudun kehyskunnat saivat Espoosta muuttovoittoa 1106 asukkaan verran. Suunta tulee kääntää ja yksi keino on mahdollisimman monipuolinen ja laadukas asunto- ja tonttitarjonta.

Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota ilmainen ehkäisy – Samaa mieltä

Kannatan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, koska se vähentää huomattavasti raskaudenkeskeytyksiä ja sukupuolitauteja, ja sitä kautta myös yhteiskunnan kuluja.

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksuja pitää laskea – Täysin eri mieltä

Espoossa terveyskeskuksen lääkärikäynnistä peritään 16,40 / kerta, ja max 49,20 vuodessa. Maksusta ovat vapautettuja alle 18-vuotiaat, täyttä kansaneläkettä saavat, päätoimiset opiskelijat, takuueläkettä saavat, eläketukea saavat, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat, veteraanit sekä varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet. Maksua olisi siis varaa hieman nostaakin.


Vastaukseni YLEn vaalikoneessa >>

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä – Jokseenkin samaa mieltä

Miksikäs ei, vaikka lähtökohtaisesti vierastan kiintiöitä. Suurin huoli on ylipäänsä pystyä tarjoamaan sellaista terveellistä ruokaa, mitä lapset suostuisivat syömään. THL:n kouluterveyskyselyn mukaan Espoossa koulun ruoan jättää väliin ainakin kerran viikossa yli puolet ammattiin opiskelevista, noin 40 prosenttia yläkoululaisista ja noin joka kolmas lukiolainen.


Kuntani pitää järjestää huumeidenkäyttäjille mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulansa puhtaisiin – Täysin samaa mieltä

Huumeiden käyttöä ei voi vähentää pakottamalla, siitä on täysin kiistatonta näyttöä kaikkialta maailmasta jo vuosikymmenien ajalta. Mutta jos me pystymme pitämään huumeidenkäyttäjät hengissä ja edes joten kuten terveenä, ehkä jotkut vielä itse pääsevät jaloilleen.

Lähikirjastoja tarvitaan nykyistä vähemmän, kun kirjat ja muu aineisto muuttuvat digitaalisiksi – Jokseenkin eri mieltä

Kirjastot ovat sivistyksen, kulttuurin ja yhteisöllisyyden kehtoja. Jos kustannussäästöjä tarvitaan niin tutkisin tilojen yhdistämisen mahdollisuuksia, esimerkiksi pienen kirjaston liittämistä koulun yhteyteen.Vastaukseni Iltalehden vaalikoneessa >>

Kuntani on lisättävä resursseja turvallisuuden parantamiseksi, jotta turvattomuuden tunne ei lisäänny, vaan vähenee – Samaa mieltä

Resursseja tulisi nimenomaan lisätä varhaiskasvatukseen, jatkettuun neuvolatoimintaan, koulunkäynnin helpottamiseen ja kiusaamisen vähentämiseen.

Kotihoidontuen Espoo-lisä pitäisi säilyttää, vaikka se lisäisi kaupungin menoja – Samaa mieltä

PK-seudulla lisä on perusteltavissa muuta Suomea korkeammilla asumiskustannuksilla.

Mielestäni yhteiskunnan ei pitäisi ohjata vahvasti siihen, että äiti ja isä ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona – Samaa mieltä

Mahdollisuudet perhevapaaseen tulee olla yhtäläiset, mutta annetaan perheiden itsensä päättää mikä heidän tapauksessaan on järkevintä.

Vastaa