Lepuskin pohjoinen keskus – Uudet visiot tunnissa

Lepuskin pohjoinen keskus – Uudet visiot tunnissa

Espoon kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto rauetutti Leppävaaran keskuksen pohjoisten korttelien suunnitteluvarauksen kokouksessaan 31.5.2021. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula on kirjoittanut laajemmin perusteluista blogissaan.

Jaosto edellyttää, että kaupungin uusi elinvoimatulosalue tuottaa laajana yhteistyönä asukkaiden ja muiden potentiaalisten kumppanitahojen kanssa kaavoitusta ohjaavan raamin ja sisältökuvauksen alueelle. Pohjoiseen keskukseen halutaan työpaikkojen ja asumisen lisäksi mahdollisuudet myös monipuolisille palveluille, harrastustoiminnoille ja tapahtumille. Toiveena on järjestää kilpailu alueen suunnittelusta.

Tästä innoittuneena järjestimme 7.6.2021 toisen Leppävaara-seuran jäsenen, senior designer Alana Riihelän kanssa verkkotapahtuman, jossa kaavahakkeri ja arkkitehti SAFA Tero Vanhanen loi suoraan 3D-kartalle kaupunkilaisten omia vaihtoehtoja pohjoisesta keskusta-alueesta. Tarkoituksena oli havainnollistaa, kuinka kaupunkisuunnittelua voi tehdä dynaamisessa vuorovaikutuksessa ja työn hedelmät ovat nähtävissä saman tien.

Tavoitteena ei suinkaan ollut aliarvioida kaupunkisuunnittelun vaikeutta, vuosien selvitystyötä tai kaavoitusrumbaa, vaan innostaa kaikkia osallisia yhteiskehittelyn jazziin.

Katso tallenne tapahtumasta alla. Tero Vanhasen osuus alkaa kohdassa 20:47.

Tapahtuman innoittamana Tero teki jälkikäteen myös lyhyen ajatuksen siitä, miten tulevaa suunnittelukilpailua voisi lähestyä “palasteltuna”, jolloin eri tahot voisivat halutessaan osallistua yhteen tai useampaan osakilpailuun. Katso ajatus alla:

Vastaa