Miten yksinyrittäjän asemaa voi vahvistaa?

Miten yksinyrittäjän asemaa voi vahvistaa?

Espoossa on noin 10 000 rekisteröitynyttä yksinyrittäjää. Valtakunnallisesti yksinyrittäjiä on jo lähes 200 000 joka tarkoittaa noin kahta kolmasosaa suomalaisista yrittäjistä. Yksinyrittäjyyden kasvu onkin yksi merkittävimmistä työelämän trendeistä 2000-luvulla.

Yksinyrittäjien osuus työllisyydestä oli Suomessa 13,2 prosenttia vuonna 2018. Lukema on muihin Pohjoismaihin verrattuna omaa luokkaansa, sillä yksinyrittäjien osuus työllisyydestä on Ruotsissa 9,6 prosenttia, Tanskassa 8,1 prosenttia ja Norjassa 6,5 prosenttia.

Miksi sitten työnantajayritysten määrä ei kasva samaan aikaan vaikka yksinyrittäjien määrässä on huikea nousu? Kysyntä- ja suhdannevaihteluiden lisäksi merkittävimmät syyt ovat ainakin Suomen jäykät työmarkkinat sekä työllistämisen kalleus ja siihen liittyvät yrittäjän riskit. Siksi lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa pitäisi tehdän muutoksia, jotka mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen.

Suomen Yrittäjien julkistamassa Yksinyrittäjäkyselyssä selvitettiin muun muassa työllistämisen esteitä. Yksinyrittäjistä reilut 30 prosenttia ilmoitti kasvun esteeksi työllistämisen kalleuden ja sama määrä työllistämiseen liittyvän riskin.

Miten sinä edistäisit pienyrittäjien asemaa Espoossa? Jätä kommentti alle tai liity keskusteluun Facebookissa >>

Suomen Yrittäjät: 12 toimenpidettä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi

 1. Yrittäjävähennys turvattava
 2. Maksuehtolakia kiristettävä
 3. Liikunta- ja kulttuuriedun verovähennysoikeus toiminimiyrittäjille
 4. Yrittäjän eläkelakia (YEL) uudistettava
 5. Perhevapaajärjestelmää joustavoitettava
 6. Lapsenhoitajan palkan vähennysoikeus toiminimiyrittäjille
 7. Arvonlisäveron alarajaa nostettava
 8. Yrittäjäkäsitteet yhdenmukaistettava
 9. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kannusteita
 10. Työssäoloehdot yhdistettävä
 11. Yksinyrittäjien yritysten omistajanvaihdoksiin panostettava
 12. Yksinyrittäjien työterveyshuolto kuntoon

Lue: Suomen Yrittäjien esitys toimenpiteistä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi

3 faktaa yksinyrittäjyydestä

 • Yksinyrittäjien määrä kasvanut 60 000:lla tämän vuosituhannen aikana
 • Yksinyrittäjien osuus työllisyydestä 13,2 prosenttia vuonna 2018*
 • 2/3 yksinyrittäjistä toimii palvelualoilla**

* OECD **Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkysely 2018

Artikkelikuva: Mika Suutari 2021

Vastaa